FİRMA PROFİLİ

Firma Profili


    Uğur Proje, 30 yıldır aktif olarak yer aldığı inşaat sektöründe, “Mimarlık-Mühendislik” faaliyetlerini “Sürekli Gelişim” ilkesiyle sürdürmektedir. Gerek kamu, gerekse de özel sektör müşterilerine sonuç alıcı ve entegre çözümler sunarak, yatırım hedeflerine ulaşma konusunda, müşterileriyle iş ortaklığı anlayışı içinde çalışmak, Uğur Proje’nin her zaman asli hedefi olmuştur. Mimarlık ve her türlü mühendislik konularında tasarım ve projelendirme ekiplerini bünyesinde bulundurması ( Mimari, Peyzaj, Statik, Mekanik, Elektrik ), yaptığı uygulamalarla da çağdaş teknolojileri takip ederek sonuç alıcı çözümler üretmesini beraberinde getirmiştir. Kurulduğu tarihten bugüne kadar ülkemizin önde gelen projelerinde yer almış, yatırımların doğru planlanması, projelendirilmesi ve uygulanması konularında yatırımcılara geniş bir spektrumda hizmet sunmaya devam etmektedir.

    Uğur Proje, çağdaş çalışma teori ve pratiğini, gerçekleştirdiği her çalışmada yansıtmaya büyük özen göstermekte, akademik danışmanlar ve ihtisas firmalarından da destek alarak, yoğun araştırma sonucu “uygun teknoloji” ile “ekonomik çözümler” üretmeyi ilke edinmiştir. Bu süreçte, çağdaş mimari, mühendislik ve teknoloji ile harmanlaşmış özgün ve üniversal bir üretim formasyonuna ulaşmıştır.

    Uğur Proje, kurulduğu günden bugüne kadar 1000’i aşkın projeye ulaşan portföyünde konut, toplu konut, alışveriş merkezi, sanayi yapıları ve endüstri tesisleri, dini yapılar, rekreasyon alanları, yönetim ve eğitim yapıları ile turistik tesisler projelendirmiş, bunların çoğunun proje yönetimini gerçekleştirmiş, bir kısmının da müteahhitliğini yapmıştır.

    Tasarım, mimarlık ve mühendislik hizmetleri, müşavirlik ve proje yönetimi Uğur Proje faaliyetlerinin iki esas ihtisas konusundan biridir.

    Bu bakış açısından hareketle Firmamızın, konuların gerektirdiği tasarım seçenekleri ile ilgili 3D resimleme, animasyon, modelleme çalışmaları yapmak konusundaki mesleki duyarlılığına özellikle vurgu yapmak isteriz. İşverenlerin tüm istek ve ihtiyaçlarına cevap verecek hizmetlerin üretimine paralel olarak, özgün detaylarına kadar uygulama projelerini, teknik ve idari şartnameler ile bütçe çalışmalarının hazırlanmasıyla birlikte tüm bu süreçte kaçınılmaz olan resmi ve özel kurumlar nezdinde ki (ruhsatlar, izinler vb. dahil olmak üzere) bürokratik işlemler de, Firmamızca bizzat yürütülmektedir.

    Sürekli ölçme ve değerlendirmeyle, iş akışlarının ve sonuçlarının takibi, fenni şartlar çerçevesinde; kanun, yönetmelik ve şartnamelere uygun üretim, içselleştirilmiş kalite göstergeleri olarak algılanmalıdır. Kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili verimlilik ve eğitim programlarını, müşteri ve çalışan memnuniyetini eksiksiz ve kusursuz bir şekilde temin edilmesine yönelik olarak uygulamak, hedefler doğrultusunda sürekli gelişimi sağlamak Uğur Proje’nin iş anlayışının önemli bir parçasıdır.

    Firmamızın öncelikli hedefi; “daima yeni teknoloji ve oluşumları takip ederek teknolojik alt yapısını ihtiyaçlara uygun olarak güncellemek ve devamında da deneyimlerini, yurtiçi ve yurtdışında spesifik projelerde yaşama geçirmek” olarak belirlenmiştir.

    Uğur Proje, sektör paydaşları olarak sizlerle buluşmayı dilemektedir. Özgün bir mimariye sahip olan ofisimizi ziyaretiniz her zaman Uğur Proje ailesine memnuniyet verecektir.

    Saygılarımızla


    Uğur KINIK

 Kurucu Genel Müdür

Yardımamı İhtiyacınız Var ?